Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Hva menes med klimaendringer og hvilke konsekvenser har det for Arktis?Skriv ut Utskrift
Hvilken sammenheng klimaendringer har med issmeltingen i Arktis. Temaet global oppvarming er sentralt i teksten.
Bokmål - ArtikkelForfatter:Med klimaendringer mener man at gjennomsnittsværet for et sted for eksempel Norge vil forandre seg over en viss tid. Klimaendringer kan være at det blir varmere, kaldere, fuktigere, mer regn, mindre regn, osv. Dermed vil også landskapet og økosystemet forandre seg på det stedet klimaendringene har foregått, eller forgår. En av de vanligste konsekvensene av klimaendringer er at arter vil dø ut grunnet endringene i klimaet, mens en annen art vil som oftest vokse til.

 

Det finnes to typer klimaendringer den menneske skapte og den naturlige. Den menneske skapte er den vi har forsaket eller kan kontrollere, mens den naturlige er den vi ikke har noen kontroll over og går sin gang. Men hva har klimaendringer med Arktis å gjøre? Isen ved Arktis er en viktig ”radiator” for jorda, den passer på sånn at den ikke blir for varm ved at den kjøler ned havet og reflekterer mye av den energien sola gir, tilbake ut i atmosfæren.

 

Du har sikkert hørt begrepet global oppvarming før, men hva har dette med Arktis å gjøre egentlig? For å kunne forstå det, må man starte med å vite hva global oppvarming er. Som du sikkert har skjønt så er global oppvarming en klimaendring som er på et globalt nivå, der konsekvensene av klimaendringene er at gjennomsnittstemperaturen stiger på jorda.

 

Jorda har et lag rundt seg som beskytter jorda mot, meteoritter, UV stråling, osv. Den holder jorda varm, ved at den slipper varmen fra sola inn i jorda og passer på sånn at jorda ikke slipper ut all varmen like fort som den fikk den. Atmosfæren består blant annet av CO2, vanndamp, HO2, Metan og Nitrogen. I dag produserer store deler av verden strøm ved å brenne kull, eller fyre olje. Vi bruker også Olje til transport og utvinning av produkter.

 

Den oljen/kullet vi bruker har vært lagret lenge nedi i jorda i ca. 500 millioner år. Disse råvarene kommer av døde planter og dyr som har råtnet gjennom en lang prosess. Dette CO2 har ikke vært i økosystemet på veldig lenge. Når vi da begynner å forbruke dette i store kvantum, blir det en ubalanse i naturen, rettere sagt atmosfæren. Atmosfæren blir tykkere og dermed holder den mer på varmen enn det den hadde gjort til normalt. Dette kaller vi for drivhuseffekten. Konsekvensene av dette er at gjennomsnitt temperaturen på jorda vil kunne stige med flere grader.   

 

Det finnes også flere teorier på global oppvarming, som at det er en naturlig syklus som har foregått i flere tusen år. FNs klimapanel har kommet fram til at den globale oppvarmingen er menneskeskap og om vi ikke gjør noe kan isen ved Arktis nesten være borte i 2050!

 

Jorda er veldig skjør, når det angår for eksempel temperatur, visste du for eksempel at en temperatur økning på bare et par grader kan få kolossale følger for jorda og dens innbyggere?

 

Et par grader høres ikke så mye ut kanskje; til sammenligning er menneskets normaltemperatur 37 grader celsius, tenk deg at den stiger med fem grader, da kan personen dø eller få alvorlige skader på indre organer som hjerne, hjerte, nyrer, lever osv. Akkurat som mennesket tåler ikke jorda noen grader mer enn det den er laget for. Isen ved Arktis er en viktig ”radiator” for jorda, den passer på sånn at den ikke blir for varm. Men hva vil skje om denne radiatoren blir ødelagt, eller defekt?

 

Det som vil skje er at mer av isen i Arktis vil smelte bort grunnet endret klima og den direkte konsekvensen av dette vil være at havnivået stiger. Isen flyter oppå vannet og er ikke i ett med det vil derfor oppta mer plass etter hvert som mer av isen omgjøres til vann. Dermed vil prosessen bli raskere ettersom den hvite isen som ikke absorberer så mye varme fra sola, men heller reflekterer det tilbake vil smelte og omdannes til vann.

 

Dermed vil det bli større områder med vann og mindre med is, vann absorberer varmen mye raskere fordi den har en mye mørkere og dypere farge. Pluss at det er dypt, noe som gjør at masse av solenergien absorberes og ikke går til spille. Og når vannet rundt isen får høyere temperatur, forkorter det prosessen med å omgjøre is til vann.

 

Det vi først vil merke er at havnivået stiger og land som Nederland, India, Bangladesh, mange øyer og andre lavtliggende land; vil deler av fastlandet bli dekket av hav. Flere millioner mennesker kommer til å dø om dette skjer. Om all isen smelter vil havnivået ha steget med 11 meter, og forskere mener at dette vil skje ca rundt 2050.

 

En annen ting som også kan skje, er at alt ferskvannet som før var lagret som is, nå smelter og blander seg med saltvannet, dermed kan dette forstyrre havstrømmene ved at det blir for lite konsentrasjon av salt enn det var før. Dermed kan den livsviktige golfstrømmen fra Mexico stanse og heller ta en annen vei og dermed forsake en ny istid på den nordlige halvkule.

 

I tilegg vil kanskje seler, isbjørner, pingviner og andre dyr som lever på Arktis dø helt ut, siden mange av disse artende som lever der, er avhengig av isen. Dyrelivet vil forandre seg i store deler av verden grunnet mange havstrømmer forandrer retning eller slutter å fungere.

 

Jeg synes vi skal fokusere mer på miljø og utvikle ny og moderne miljøvennlig teknologi som ikke forurenser. Selv om denne teknologien er dyr i starten vil den som alle andre teknologier bli utviklet og billigere. En av de enkleste tingene vi kan gjøre er å sykle og gå mer, istedenfor a ta bilen ned til butikken som er 800 meter unna. Man sparer både penger, får bedre helse og sparer miljøet for unødvendige utslipp. Vi kan også begynne å ta mer kollektiv transport der det er aktuelt med dette. Ta heller på deg en tjukkere varmere genser istedenfor å skru opp varmen, bruk sparepærer, bruke godkjent isolasjon i huset og vær miljøbevisst!
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish