Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
HydrogengassSkriv ut Utskrift
Å lage hydrogengass ved hjelp av sink og saltsyre.
Bokmål - RapportForfatter:


Formål med forsøket:

Lage hydrogengass ved hjelp av sink og saltsyre.

 

”Hydrogen er det vanligste grunnstoffet i universet, med en andel på anslagsvis 75 % av uni-versets totale masse. Stjerner består hovedsakelig av hydrogen i plasmaform. Rent hydrogen er relativt sjeldent i naturlig tilstand på Jorden. Hydrogen for kommersiell bruk blir vanligvis fram-stilt fra hydrokarboner som metan. Hydrogen i ren tilstand brukes som drivstoff i brenselceller og produksjonen av metan (CH4). Hydrogen kan også framstilles ved elektrolyse av vann, men denne prosessen er betydelig dyrere enn produksjon av hydrogen fra naturgass.” (Wikipedia)

 

Utstyr:

Glassrør, tuber av gummi, reagensrør, klemmer, stativ, lite fat av glass, fyrstikker, sink, saltsyre (20 %)

 

Prosedyre:

Utstyret ble satt sammen i henhold til instruksjonene i Trigger 8. Saltsyre ble tilsatt bitene med sink og en reaksjon begynte umiddelbart. Gassen ble samlet opp i et reagens-rør og en fyrstikk ble ført bort til åpningen.

 

Resultat:

Gassen i reagensrøret gav fra seg et tydelig ”pop” når fyrstikken ble ført bort til åpningen. Det ble også observert dannelse av vanndamp på innsiden av reagensrøret.

 

Konklusjon:

Hydrogen brenner aggressivt i luft.

”Hydrogengass er svært brennbar og vil kunne brenne med så lave konsentrasjoner som 4 % H2 i luft. Hydrogen forbrenner etter følgende reaksjonsligning:

2 H2(g) + O2(g) --> 2 H2O(l) + energi

Når hydrogen blandes med oksygen, vil blandingen eksplodere ved antenningen i et stort spek-ter av blandingsforhold. Forbrenningen av hydrogen med oksygen er miljømessig helt ren siden den kun produserer vann.” (Wikipedia)
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish