Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Stavangerdialekt (dialektprosjekt)Skriv ut Utskrift
Dialektprosjekt med hovedvekt på stavangerdialekten.
Bokmål - TemaoppgaveForfatter: AnonymDialekter

 

Hva er en dialekt?

En dialekt er geografiske forskjeller i det samme språk. Det varierer alt i fra ulike ord og utrykk, til forskjellig uttalelse av konsonanter, vokaler, og tonefall. Ordsammenstillingen kan på enkelte dialekter virke helt ulogisk i forhold til andre dialekter. Når vi skal gruppere dialekter deler vi dem inn i to hovedgrupper; Vestnorsk og Østnorsk. Dette er en veldig grov deling. Viss man skal dele dem litt nøyere, er disse de mest vanligste:

- Nordnorsk

- Trøndersk

- Vestlandsk

- Østlandsk

 

Hva er en sosiolekt?

En sosiolekt er forskjeller i en og samme dialekt. Et eksempel på dette kan være at selv om de pene by-fruene fra Egenes i Stavanger, snakker stavangersk. Har de absolutt ikke lik dialekt som en person som bor i Kvernevika. Generelt i hver eneste by/tettsted er det mange forskjellige typer sosiolekter. Ofte er det små geografiske avstander mellom hver sosiolekt, men allikevel varierer de mye. For å kunne høre forskjell bør man være født på stedet. Det er ofte små marginer som skiller sosiolektene.

 

Jeg har valgt å snakke om en dialekt i Stavanger. Nærmere bestemt Tananger-dialekten. Fordi i Stavanger er det veldig mange forskjellige sosiolekter som er svært ulike. Derfor er det veldig vanskelig å skrive om en ”stavanger-dialekt” i en helhet når alle er så forskjellige.

 

10 typiske sosiolekttrekk fra Tananger er:

(Ordene som står på venstre side er utrykk fra Tananger.)


”KJEKT eller LØYE”

”ALLE” eller ”ADLE”

”GJERRIG” eller ”NADI”

”GJØRR” eller ”GJERA”

”GUTTÅR” eller ”GOTTER”

”SYTTEN” eller ”SØTTEN”

”NERTAGENDE” eller ”NØBEN”

”GODTERI” eller ”SNOP”

”HÅS” eller ” HES”

”SNØRR” eller ”SNÅTT”


Tanangerdialekt:

 

Rulle-R / Skarre-R

Det er skarre-R.

Bløte konsonanter

Man har ikke bløte konsonanter.

Eks: De sier ikke ”kage”, men ”kakå”.

Infinitivs-endinger

Ja, man har infintivis-endinger.

Eks: Å være= å vera.

Tjukk-L / Tynn-L

Alle L-ene er tynne.

Personlig pronomen

Man har kun EG i Tananger dialekt.

Palatalisering

Det er ingen palatalisering.

Apokope

Det er ingen apokope.

 

Hvordan min valgte dialekt skiller seg fra andre dialekter i samme landsdel.

Tananger sosiolekten skiller seg ut på en del måter fra andre sosiolekter i Stavanger, fordi den ikke er så bred. Et eksempel på dette kan være, at nesten alle dialektene i Stavanger, (foruten om Tananger og Sola) sier ”pulsår” til pølser og ”kjukken” til kjøkken. Den skiller seg også ut ved at det er mer bokmål i den, i forhold til andre sosiolekter i Stavanger som bruker nynorsk.

 

Noe som man også kan merke seg er forskjellene mellom yngre og eldre. Eldre personer snakker flatere, og holder mer fast på gamle ord og utrykk.

 

Tekster som er skrevet på Stavangersk.

Stavanger har flere kjente personer som har skrevet på stavanger-dialekt. Blant annet;  

- Ajax (Andreas Jacobsen) Som har skrevet flere kjente historier og essayer.

   - Dei små armane, Ongane i gadå, Han Marton og di, Beint te breiavatne, og Hestalort og Mannskor.

 

Her er et kort utdrag fra ”dei små armane”:

 

Det va bare ei vega igjen te julaftå, og 'u Johanna og 'an Broremann holdt på å pakk'inn julapresangane. Di sang mens de gjore det, for ingen ting e så godt te pakk'inn itte så ein goe gammale julasang. Ikje noge lage så fine brettar på pappere så "Deilig er jorden", og aldrig bler sløyfene så flåtte så når du knytta di te tonane fra "Her kommer dine arme små".

 

- Per Inge Torkelsen, som også er en kjent forfatter og komiker har skrevet mange stykker på stavangersk. Blant annet:

   - Lause skrua, De e någe me alt, Blaute vitsar, Idretten + utallige flere andre!

 

Kilder:

- http://www.panurgus.no/node/308

- http://no.wikipedia.org/wiki/Andreas_Jacobsen

- http://no.wikipedia.org/wiki/Stavanger#Forfattere_og_b.C3.B8ker

- http://no.wikipedia.org/wiki/Dialekter

- http://no.wikipedia.org/wiki/Stavangersk
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish