Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Arbeid i ferie og fritidSkriv ut Utskrift
Om ungdom og arbeid
Bokmål - ResonnerendeForfatter:Flere og flere av dagens unge tar seg jobb i ferie og fritid. Noen tar til takke med små jobber, mens andre har fast lønn og arbeidstid. Om lag en tredjepart av en skoleklasse har eller har hatt et lønnet arbeid utenfor hjemmet. Med slike jobber fører det selvfølgelig både positive og negative sider. Jeg vil nå derfor sette søkelyset på hva som er bra og hva som er mindre bra, med at dagens ungdom tar seg arbeid i ferie og fritid?

 

Hovedgrunnen til at ungdom tar seg arbeid er nok penger. Arbeid gjør dem mer pengesterke. Noe som fører til et høyere pengeforbruk på luksusvarer. For å kompensere det økende brukerpresset i dagens kapitalistiske samfunn, skapt av venner og reklamebransjens ”trakassering” av de unge, føler mange et sterkt press for å tjene egne penger. De fornuftige kan spare til videre skolegang eller mindre studiegjeld. Mange unge velger også å spare til egen bolig. Forholde til egen bank blir også styrket og en lærer seg å disponere egne midler. En har også anledning til å reise og oppleve mer, og kunne bruke mer på seg selv. En blir også mer selvstendige og føler seg mer frigjorte fra forsørgere.

 

Den harmoniske balansen mellom arbeidssituasjonen og skolearbeid avhenger av elevens evne til å tilpasse seg, altså den såkalte sosialiseringsprosessen. Det som gjelder i denne prosessen er å tilegne seg skolen og meddelevenes normer og verdier. Noen faller utenfor dette da de ikke klarer å disponere sin, ofte svært begrensede tid, riktig. I tillegg til styrket kapital, får de unge også yrkespraksis og prøve ulike yrker, som igjen kan være svært godt å ha med seg videre i livet. Senere i arbeidslivet kan opparbeidet arbeidserfaring komme til stor nytte når en skal søke læreplass eller fast arbeid, gode attester er ikke til å forakte.

 

En lærer seg også å innrette seg i arbeidslivet, med tanke på å innordne seg til sin arbeidsgiver og sine arbeids kolleger. Og en lærer seg å holde avtaler. Dermed får en ofte en fin struktur ved å ha meningsfylt fritid, og en lærer å være til nytte og få ros og ris av andre på egne praktiske gjøremål. Det styrker selvtilliten, når man oppdager at man kan noe praktisk.

 

Arbeid kan stjele fritid. Fritiden bør brukes til å opparbeide nye krefter. Arbeidet må ikke overta for sårt tiltrengt hviletid, fritiden bør og brukes til å være sammen med venner og familie, man må tenke nøye over hva man bruker tiden sin til. Arbeidet må heller ikke være for stress preget, faren for å bli utslitt er stor for de unge. Tid til skolearbeide må alltid komme først.

 

Det er lett å lære seg å bruke mer penger, men det er vanskelegere å redusere på forbruket. En bør derfor tenke over hva en bruker penger til. Det kan være sunt å spare til ting men man må ikke bli for ivrig til å nå et kostbart mål. Penger betyr absolutt ikke alt og er ingen lettvint veg til lykke.

 

Sett under ett er det positivt at ungdom tar seg arbeid. Selv om det er et stort ansvar, klarer mange unge å opprettholde effektiviteten med hensyn til skolearbeid samt lekser samtidig som en arbeider. Jeg leste nettopp i et tidsskrift om en undersøkelse som synte at det va de med arbeid utenom skolen som gjorde det best på skolen. For å konkludere kan jeg derfor trygt si at ungdom som arbeider ved siden av å gå på skolen, tilegner seg nyttige erfaringer som kan brukt så vel i skolesammenheng som i resten av livet.


annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish