Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
UrinprøveSkriv ut Utskrift
Biologirapport om observasjon av urin og bestemmelse av sykdommen ut i fra farge, lukt og utseende.
Bokmål - RapportForfatter:
Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Hensikten med dette forsøket er å studere urin og lære hvilke stoffer påvirker urinens farge/utseende/lukt, og finne ut av disse egenskapene hva som er feil med urinen.

 

Utstyr:

- urin (A-D)

- urinstix

<bilde>

Logg inn for å se bildet

- reagensrør

<bilde>

Logg inn for å se bildet

- reagensrørholder

- pipette

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Fremgangsmåte:

Du arbeider som laborant ved et sykehus. Fire urinprøver (A-D)har kommet for å bli undersøkt. Pasientene kan ha følgende problemer:

- dehydrert

- diabetes

- ødelagt kapillærnøste pga en giftig sopp

- overdose av alkohol

Din jobb er å stille en diagnose for hver pasient.

Det første du må gjøre er å observere urinen. Noter ulike forhold som lukt og utseende i tabellen under. Undersøk deretter de ulike prøvene ved hjelp av stixene. Fyll resultatene fra prøvene inn i tabellen.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Hypotese: (Hvilke observasjoner forventer du å finne i urinen ved de ulike problemene?)

 

- Jeg tror at: urin A – diabetes (urinen er brun og litt uklar), urin B – overdose av alkohol (urinen er lys og lukter sur), urin C – dehydrert (ser normalt ut) og urin D – ødelagt kapillærnøste på grunn av en giftig sopp (surt, veldig gul)

 

Resultat:

Pasient A:

Observasjon (lukt, farge, utseende): brun, litt uklar

PROTEINTEST: negativ

GLUKOSETEST: negativ

DIAGNOSE: dehydrert

MEDISINSK FORKLARING: Høy osmolaritet til urinen (= lav vannkonsentrasjon). Dette skjer pga økt tilbaketransport av vann i samlekanalene som følge av hormonet ADH. Dersom vi tar til oss lite væske, vil blodet inneholder lite vann. Dermed vil hjernen skille ut mye ADH. Dette sørger for bedre reabsorpsjon av vann til blodet. Dermed skiller man ut mindre og mer konsentrert urin som inneholder mye urinstoff.

 

Pasient B:

Observasjon (lukt, farge, utseende): veldig lys, lukter litt surt

PROTEINTEST: negativ

GLUKOSETEST: negativ

DIAGNOSE: overdose av alkohol

MEDISINSK FORKLARING: Alkohol hemmer ADH utskillelsen. Dette gir mindre tilbaketransport av vann. Dersom blodet inneholder mye vann, lager hjernen mindre ADH. Da vil lite vann bli reabsorbert. Dermed skiller man ut mye og fortynnet urin. Alkohol inntas dessuten ofte sammen med annen væske.

 

Pasient C:

Observasjon (lukt, farge, utseende): normal urin

PROTEINTEST: negativ

GLUKOSETEST: positiv

DIAGNOSE: diabetes

MEDISINSK FORKLARING: Diabetespasienter har høyt blodsukker. Det er ikke nok bæreproteiner i nefronet til å tilbaketransportere alle glukosemolekylene. Med normale mengder glukose i blodet klarer cellene i nefronkanalen å tilbaketransportere alt til blodet. Når konsentrasjonen av glukose blir unormalt høy, klarer imidlertid ikke bæreproteinene i nefronkanalen å tilbaketransportere alle glukosemolekylene selv om de arbeider for fullt. For personer med diabetes kan glukose dermed skilles ut med urinen. Glukose i urinen er derfor et tegn på diabetes. I tillegg vil mindre vann bli tilbaketransportert til blodet, og vannutskillelsen øker. Diabetespasienter må derfor urinere ofte, samtidig som de føler seg tørste.

 

Pasient D:

Observasjon (lukt, farge, utseende): sur og gul

PROTEINTEST: positiv

GLUKOSETEST: negativ

DIAGNOSE: soppforgiftning

MEDISINSK FORKLARING: Giftstoffer kan ødelegge kapillærnøstene. Dette fører til at både proteiner og blod filtreres gjennom de ødelagte kapillærnøstene. Under filtrasjonen av blodet fra kapillærnøstet og over i nefronets kapsel, holdes store proteinmolekyler tilbake. Dersom kapillærnøstet ødelegges, vil proteinene likevel finne veien over i forurinen. Siden dette vanligvis ikke skjer, finnes det ikke tilbaketransportmekanismer for disse stoffene, og de kan dermed skilles ut med urinen.

 

Konklusjon:

- Ved hjelp av urinstrimler er det lett å teste urinen selv. Med selvtesten kan man diagnostisere urinen ved å sammenligne testresultater med en gitt standard.

I dette forsøket lærte jeg meg hvordan det gjøres og hvordan blir urinen påvirker av forskjellige sykdommer.

 

Kilder:

ppt
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish