Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Samfunnsfag VG1 Fokus s. 39Skriv ut Utskrift
Samfunnsfagsoppgaver. Test deg selv, Fokus s. 39.
Bokmål - AnnetForfatter:


1) Hva er et samfunn, og hva er de viktigste grunnene til at menneskene danner samfunn?

2) Forklar hva vi mener med begrepene primærsosialisering og sekundærsosialisering.

3) Hva er forskjellen mellom formelle og uformelle normer?

4) Gi eksempler på negative sanksjoner.

5) Gi eksempler på poitive sanksjoner.

6) Nevn eksempler på rettigheter som barnefamiliene har.

Besvarelse:

1) Et samfunn er en sammensluttning av mennesker som er avhengige av hverandre. Dette fenomenet, mener forskere, kan allerede ha opptrådd i Mesepotania.

 

2) Primaersosialisering; vil si at familien sosialiserer sine barn som betyr å tilpasse og gjøre dem kjennt med regler. Det er en essensiell del i oppveksten for å kunne leve i samfunnet vi lever i. Barn lærer da de viktigste reglene først. Hva som er rett og galt for eksempel.

 

Sekundaersosialisering; er betegnelsen for den sosiale lærendommen som barn lærer når de starter på barnehage og skole.

 

3) Normer er regler og verdier som gjerne ligger til grunn for samfunnet. Som regel blir normer i et samfunn påvirket av ideologi, holdning, styresett og religion.

Formelle normer er som oftest regler og lover som har blitt skrevet ned.

Eksempel: Grunnloven til et land.

Uformelle normer er uskrevede leveregler som forteller hva individet bør eller ikke bør gjøre. Høflighet er et godt eksempel som består av oppførselsregler som ikke er skrevet ned.

 

4) En negativ sanksjon kan vaere straff. I samfunnsmessig sammenheng vil straff (demokratie er forutsatt) opptre etter et lovbrudd. Det kan være alt fra en liten bot til fengselsstraff.

 

5) En positiv sanksjon vil defineres som belønning. I samfunnsfaglig sammenheng kan en positiv sanksjon være alt fra litt anerkjennelse til å vinne store priser og utmerkelser. Konkret og ekstremt eksempel er Nobelsprisen. Belønning for noe av høy betydning for samfunnet.

 

6) Et eksempel på rettigheter barnefamilier (i Norge) har er for eksempel barnetrygd og foreldrepensjon. Foreldre med barn får lettere skatteklasse som kommer familien til gode.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish