Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Islam og buddhismenSkriv ut Utskrift
Sammenligning av islam og buddhismen.
Bokmål - TemaoppgaveForfatter:Historien om Islam

Selve ordet ”islam” er dannet av to ord med samme rot, salam, som betyr fred og istislam som betyr underkastelse og lydighet.

 

Historien om Islam startet av profeten Muhammed, Muhammed var blant en av mange andre profeter, og han var den siste profeten i følge muslimene. Han ble født i Mekka rundt år 570, da han ble født, hadde folket glemt Allah. Muhammed fikk sin første åpenbaring fra Allah, da han var 40 år gammel og det ble vanskelig for ham å fortelle videre til folket, for Muhammeds lære var ikke populært der han bodde og han fikk mye mutstand og deretter ble han og hans tilhengere tvunget til å flykte fra Mekka til Medina. I Medina vokste det første muslimske fellesskapet fram og det var den tia Koranen ble samlet.

 

Profeten Muhammed døde av ukjente årsaker i år 632, da han var 65 år gammel.

 

Historien om Buddhismen

Buddhismen var en av de første verdensreligionen. Den oppstod i India for ca. 2543 år siden. Buddhismen er litt annerledes enn de andre verdensreligionene og den blir ofte kalt for verdensfilosofi.

 

Grunnleggeren av Buddhismen var Buddha (siddharta Gautama), han ble født i Lumbini, et sted som idag tilhører Nepal. Buddha var en Indisk prins i et lite kongedømme og vokste opp i et samfunn sterk preget av Hinduismen og Buddhismen. Buddha betyr ”den opplysende” eller ”den som er våken”. Og Buddha levde hele livet sitt for å undersøke på de spørsmålene han lurte på eller folk trengte.

 

Islam utbredelse

Det er omkring over en milliard Muslimer i verden, og Muslimene befinner seg i Midtøsten, i Afrika og store områder som blant annet Indonesia og Malaysia, i Bangladeh, Pakistan og India. Islam regnes som den nest største av verdensreligionene, og den yngste av alle religionene. Menneskene som tilhører Islam, kalles Muslimer.

 

Islam ble delt inn i to hovedgrupper etter Muhammeds død, og disse to hovedgruppene er sunni og sjiamuslimer. Sunnimuslimene utgjør ca. 90 %, og sjiamuslimene ca. 10 %. Disse to gruppene har flere ulikheter, men har en felles forståelse av det som står i Koranen.

 

Utbredelse av Buddhismen

Det finnes i dag over 550 millioner buddhister i verden, og de fleste buddhister i verden lever i Asia. Buddhismen er mest utbredt i de østlige landene i Asia som; Kina, India, Japan, Burma, Thailand osv. Den er også mye utbredt i land som: Australia, USA, Canada og Brasil og i Europa er det ca. 220 000 buddhister.

 

Det finnes tre store hovedretninger innenfor Buddhismen, og disse retningenene ble delt etter Siddhartas død, fordi det ble stor konflikt mellom hans disipler om hvordan hans vei skulle følges (akurrat som i Islam). Buddhismen ble dermed delt inn i disse tre hovedretningene; Therevada, Mahayana og Tantrayana.

 

Therevada- det eldstes lære innen Buddhismen og deres hellige skrift heter Tripitaka.

 

Mahayana- de hellige skrifter her er også Tripitaka, men de har Lotussutraen, som er nyere tekster om Buddha.

 

Den siste retningen er Tantrayana- denne retningen dukket opp rundt 500 e.kr., og den er utbredt av i de fleste landene rundt Tibet. I denne retningen tror man at guder kan bli tilkalt ved magiske ritualer.

 

Gudsbilde i Islam

I Islam er Guds navn Allah, Allah er det arabiske ordet for Gud og Allah har 99 forskjellige navn. På Koranen står det; Allah har alltid eksistert og vil alltid eksistere. Allah er allmektig. Han har skapt hele universet og menneskene. Menneskene ble skapt for å ta vare på jorda, og som alt annen ble de skapt for å følge Allahs lover og tilbe ham.

 

Gudsbilde i Buddhismen

Buddhismen har ingen guder og de har heller ingen tro på en skaper Gud slik som Kristendommen, Hinduismen, Jødedommen og Islam har. De tror at det finnes ingen Gud som har skapt verden, eller som skal frelse menneskene. Buddha var ingen Gud heller ikke en sønn av Gud.

 

Koranen

Muslimens hellige bok kalles koran, koranen inneholder åpenbaringene profet Muhammed mottok, og Koranen er en tro kopi av den egentlige Koranen som er himmelen. Den inneholder Guds egne tale til menneskene og det var slik Muhammed mottok dem og ga dem videre på arabisk. Koranen er inndelt i 114 kapitler (surer) og på Koranskoler lærer man utenat på det som står i Koranen. Innholdet i Koranen består blant annet av regler på hvordan mennesker skal leve, og fortellinger fra de forskjellige profetenes liv og hva som kommer til å skje i framtida.

 

Tripitaka

Buddhismen har ikke bestemt hellige skrifter, men hvilke tekster som er de viktigste for buddhistene, avhenger av hva slags type buddhist man er.

 

Tripitaka er navnet på ”de tre kurvene”,

den første kurven inneholder regler for munker og nonner,

den andre inneholder Dharma el. Buddhas lære og

den tredje inneholder skrifter som forklarer denne læren.

 

Høytider i Islam

Muslimene feirer to id-fester som blir sett som helligdager. Den første er id al-fitr som varer i tre dager, og den er en takkefest av avslutningen på ramdan (fastmånden). Den neste festen er id al-adha, som er festen som makerer avslutningen på pilegrimsreisen til Mekka. Denne festen er også den største festen å varer litt mer enn tre dager. På id besøker muslimene familie, venner og kjente. Noen Muslimer feirer Muhammeds fødselsdag (sjiamuslimer).

 

Høytider i Buddhismen

Buddhismen har mange festivaler og helligedager, men de blir feiret på forskjellige steder og forskjellige måter.

 

Den viktigste høytiden er Vesak (i april/mai), til minne om Buddhas fødsel, oppvåkning og død. Minnehøytiden Vulan (15.juli) er knyttet til å redde døde sjeler i dødes verden. Og på den høytiden går Buddhistene til templene med gaver og dermed ber de til sine døde foreldre og forfedre.

 

Typisk trekk ved Islam

- Tror bare på en Gud

- De fem søyler;

Trosbekjennelsen ”Det er ingen Gud uten Gud og Muhammed er han profet”

Bønnen ”Muslimene skal be fed ganger om dagen , enten i moske eller hjemme”

Ramadan ”En fast månde der muslimer ikke spiser mat før natta”

Skatt ”Alle muslimer skal betale/ gi 3,5 prosen skatt til de fattige”

Pilgrimreisen ”Muslimene skal reise en gang i livet ti Mekka (hellig by)”

- Koranen og Hadith forteller fra profet Muhammeds liv.

 

Typisk trekk ved Buddhismen

- Følger Dharma (Buddhas lære)

- Tror ikke på Gud, men tror på karma, gjenfødsel og sinnets frigjøring (Niravana)

- For å oppnå Nirvana må du føle den åtedelteveien

- De tre juvlene; Buddha, Dharma, Sangha

- Fem leve regler; ikke skade noen levende, ikke stjele, ikke handle seksuel umorlsk, ikke lyve og ikke bruke russmidler
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish