Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
TobakkSkriv ut Utskrift
Om tobakk
Bokmål - SæroppgaveForfatter:


All den tobakk som forbrukes i Norge, blir importert; i alt ca. 8000 tonn årlig.
Historie. Tobakkens historie begynte i Amerika, hvor indianerne synes å ha brukt tobakk siden de eldste tider. De første europeere som lærte tobakken å kjenne, var spanierne og portugiserne; alt i 1518 begynte man å dyrke tobakk i Lisboa. Til å begynne med ble planten mest dyrket som pryd- og medisinplante, senere ble det laget sigarer og pipetobakk. Engelskmennene bidrog mest til at tobakk ble utbredt i Europa. Engelske sjøfolk innførte den i Russland og Tyrkia alt på slutten av 1500-tallet, fra England fikk også Norge (1616) og Tyskland (1620) den, og engelske studenter hadde brakt den til Nederland alt på et tidligere tidspunkt. De eldste europeiske piper, som var av kritt (pipeleire) ble også laget i England (1575) og Nederland, og kom omkr. 1600 i bruk i Danmark og Norge.


Tobakksplanten ble først sett på som en medisinsk plante. Nå blir den dyrket over store deler av verden. Når tobakksbladene er høstet blir de tørket, og så pakket for å modne. Deretter blir bladene spesialbehandlet alt etter som hva slags type tobakk de skal brukest til.
Sigaretter, rulletobakk, pipetobakk og sigarer er eksempel på tobakksprodukt som blir røykt. Snus og skrå derimot blir lagt i munnen, og så fjernet etter bruk.
I dag blir tobakk kalt både rusmiddel og nytelsesmiddel. Når vi regner tobakk som rusmiddel er det fordi den inneholder nikotin som virker stimulerende på sentralnervesystemet og gjør en psykisk og fysisk avhengig. Dette fører til at når en først har startet å røyke, er det svært vanskeleg å slutte.
Sigaretter er den mest utbredte formen for røyking på verdensbasis. Sigarettene er finhakket tobakk i et tynt spesialpapir. I Norge er det innført en øvre grense for innholdet av tjære og nikotin i sigarettene.
Hjemmerullede sigaretter, kalt "rullings", er svært populært i bla. Norge. Dette er tobakk som brukeren selv ruller og legger i papir.
Sigarer utgjør og en liten del av tobakksforbruket i Norge. De blir svært ofte brukt i festlege adledninger og blir sett på som "finere" og mer "eksklusive" enn vanlige sigaretter.

Tobakksplanter, Nicotiana, store ettårige urter med røde, hvite el. grønngule blomster og store, brede blad som brukes til tobakk. De to viktigste artene er virginiatobakk, N. tabacum, som er den mest utbredte arten og brukes til fremstilling av sigaretter, pipetobakk, sigarer, snus og skrå, og bondetobakk, N. rustica, som brukes hovedsakelig i vannpiper, ellers til utvinning av nikotin, bl.a. til insektmidlerannonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish