Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Sur nedbørSkriv ut Utskrift

Om sur nedbør og evnen den har til å ødelegge byggninger, og hvordan sur nedbør oppstår.

Karakter: 5-

Bokmål - TemaoppgaveForfatter:Hva er sur nedbør?

Sur nedbør er nedbør som har vært i kontakt med svoveldioksid (SO2) og/eller nitrogenoksider (NOx) i atmosfæren. I atmosfæren reagerer disse oksidene med vanndamp og danner svovelsyre og salpetersyre. Disse forbindelsene faller så ned med regnvann eller snø, eller i tørravsetninger i form av SO2, svovel- og nitrogensalter.

 

SO2 og NOx finnes naturlig i atmosfæren. Industrialiseringen har imidlertid ført til at SO2- og NOx innholdet i atmosfæren ar blitt mye større. Kildene til forurensing er i første rekke forbrenning av fossile brensler: Kull, olje og gass. Det meste av denne forbrenningen skjer i kullfylte kraftverk, veitraffikk, metallproduksjon o.l.

 

I Norge stammer mesteparten av det sure nedfallet fra utslipp av SO2- og NOx  fra Storbritannia, Sentral- Europa og Russland. 86% av nitrogennedfallet og 95% av svovelnedfallet i Norge skyldes disse langtransporterte luftforurensningene.

Sur nedbør har lavere pH enn 5,6. Den normale pH verdien ligger på ca. 6,0.

 

Hvilke konsekvenser har sur nedbør?

-        Skader på livet i ferskvann.

-        Skader på vegetasjon.

-        Korreksjonsskader på bygninger.

-        Utvasking av mineraler fra berggrunn.

 

Ferskvann

Forsurning av vann og vassdrag er et av de alvorligste truslene mot norsk natur og enkeltfaktoren som har ført til størst reduksjon av biologisk mangfold i ferskvann i Norge. Reduserte fiskebestander og fiskedød er den mest synlige skadevirkningen av sur nedbør. Den sure nedbøren påvirker alle led i næringsskjeden, og det oppstår omfattende økologiske forstyrelser i vassdragene. Tilsetting av kalk i elver og i innsjøer er et effektivt tiltak som motvirker skadene av sur nedbør. Det er ikke den sure nedbøren direkte som utløser fiskedøden, men nedbøren frigjør stoffer i fjellet som er giftige for fisken. Aluminium er det viktigste av disse stoffene. Aluminiumet danner et tykt slimlag over fiskens gjeller, og den klarer ikke å ta opp oksygen skikkelig. Etter en stund kveles den. Det første tegnet på at et vassdrag kan være surt, er at den voksende fisken plutselig blir større. Det skyldes at den ungfisken er død, så det blir mindre konkurranse. Det går an å kalke sure innsjøer, men det blir for dyrt å gjøre overalt. Kalking + tapt fortjeneste pga fiskedøden, koster ca. 500 millioner hvert år.

 

Vegetasjon

Den sure nedbøren løser også opp kalkmineraler fra jorden, noe som reduserer jordas evne til å holde en jevn pH-verdi, og den mister også evnen til å holde på andre mineraler. I norsk landbruk må man ofte tilsette kalk for å erstatte det den sure nedbøren vasker vekk. I andre land er som oftest det første tegnet på sur nedbør at det blir skader på skogen, mens i Norge er det fiskedød som er kjennetegnet. Grunnen til denne forskjellen er at den skandinaviske halvøyen har lite kalk, og derfor klarer ikke å nøytralisere syreangrepet. Hvis syrevirkningen er veldig sterk kan den sure nedbøren skade vegetasjonen. Dette er spesielt i nærheten av større punktutslipp av sure kjemikalier. Noen ganger kan det oppstå etse skader som til og med kan ta livet av planten. Det er grunnen til at områdene rundt de russiske nikkelverkene er helt døde.

 

Skader på bygninger

Sur nedbør kan forårsake korrosjon på eldre bygninger. Syrene etser vekk maling, sement og metaller. Dette er et stort problem i Europa, fordi historiske bygninger går i oppløsning og ødelegges. I Norge koster denne typen skader 200 – 300 millioner i året. Grunnen til at maling, sement og metaller etses bort, er fordi mange viktige mineraler plutselig blir løselige når   pH-verdien i vannet synker. Hvis det kommer store mengder med sur nedbør i for eksempel vann, kan det føre til at en eller flere arter kanskje forsvinner, eller blir kraftig redusert. Dette får konsekvenser for hele økosystemet.

 

Mineraler fra berggrunn

Normalt har naturen evne til å stå imot en viss mengde forurensning. Motstands evnen er størst i områdene der det er naturlig berggrunn. Men store deler av Norge har sure forvitrede grunnfjellsberg, granitt og gneis dekket av et tynt lag av jordsmonn. Disse områdene har liten evne til å nøytralisere nedfallet. Den norske naturen er veldig utsatt for forsurning. Utholdenheten er mye lengre i Norge enn i andre Europeiske land.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish