Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
BioenergiSkriv ut Utskrift
En oppgave om bioenergi. Naturfag
Bokmål - TemaoppgaveForfatter:
Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Bioenergi er energi fra plantene. Noen regner plantene som solenergi fordi plantene utnytter sollys for å vokse. Vedfyring og bålbrenning er de mest tradisjonelle måtene å utnytte bioenergi på.

 

Bioenergi er en fornybar energikilde, og den finnes i forskjellige former. De mest kjente er bioenergi i fast og flytende form.

 

 

Bioenergi i fast form

 

Denne formen kan stamme direkte fra trevirke, eller fra søppel, og kan ha mange former. Noen av de kommer her:

 

·       Ved

·       Flis

·       Bark

·       Pellets eller ”trepiller”, briketter og pulver.

·       Halm

·       Søppel

 

Disse er utmerket i oppvarming siden de varmer godt. Søppel brukes som fyringsmiddel i store fyringsovner, mens tre og pellets brukes i store husholdninger.   

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Her er 2 bilder: Det ene er av brikketter som er lages av pakka flis. Det andre bildet er av pellets.

 

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Bioenergi i flytende form

 

I transportmidler blir alkohol og planteoljerbrukt til å drive transportmidler. Noen land produserer biodiesel, diesel som er produsert av planter. Biodieselen blir lagd ved å presse oljen ut av planter.

 

Hvilke planter som skal brukes til å produsere biodiesel, er avhengig av hvilket land det er snakk om. Solsikker, raps, soya og furu er noen eksempler. I Norge er raps mest aktuelt. Den kan brukes i dieselmotorer, og den slipper ut minimalt med co2.

 

Bioenergi i Norge

 

I Norge står bioenergi for 5 prosent av den totale energibruken i Norge. Den totale energibruken i Norge ligger på om lag 10 TWh. Halvparten av dette er vedfuring, den andre halvparten er skogsindustri. I Norge kan bruken av bioenergi tredobles på 10 år.

 

Hvorfor Bioenergi i Norge?

 

Mindre forurensning! Utslipp av sot, svovel, co2 og hydrokarboner er lavere fra bioenergi enn fra fossile brensler.

                   

 Fordeler med bruk av bioenergi              

- prisnivået på fyringsolje og elektrisitet  
- fornybar ressurs
- renere miljø pga. renere forbrenning

- mindre avhengig av råolje

- større muligheter for utvidet landbruk

 

Barrierer for bruk av bioenergi                                                          

- høye investeringskostnader                                                   

- lavere netto CO2-utslipp
- manglende erfaring og kunnskap om bioenergi 
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish