Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Slik bør en skole være!Skriv ut Utskrift

Hvordan bør en skole være? Et spørsmål med mange synspunkter, her får du noen.

Karakter: 5+

Bokmål - ArtikkelForfatter: AnonymDet er mye snakk om om hvordan en skole bør være. Enkelte synes ikke det er så veldig viktig å ha en bra skole med fine doer, klasserom og blant annet en fin bygning, så lenge undervisningen er bra. Andre mener at inneklimaet må være bra nok for at man skal klare å konsentrere seg.

De fleste vil ha det bra sosialt for å trives mer på skolen og andre er mer opptatt av å ha et fint forhold til lærerne. For noen er skole bare en skole og for andre betyr skole alt.

Spørsmålet er: ”Hvordan bør en skole være?”. Dette er et spørsmål som mange tenker på. Det finnes nok flere synspunkter på hvordan en skole bør være.

 

 

Først av alt er det veldig viktig at en skole har et godt miljø. Det fører til at elevene trives bedre og blir mer motivert til å komme på skolen. For å skape et godt miljø, burde skolens ansatte bidra. Lærerne bør passe på hver enkelt elev, og ta initiativ til å sørge for at alt er bra. Det er nyttig med å arrangere ulike aktiviteter for å styrke miljøet på skolen. Klasseturer, klassefester, idrett, lek og mye annet er fine alternativer å velge mellom.

Lærerne bør ha samarbeid med elevene. Det bidrar til at elevene og lærerne har mer forståelse for hverandre, slik at færre konflikter oppstår.

 

Det er også viktig at skolen har et godt forhold til foreldrene slik at begge parter tar del i den faglige og sosiale utviklingen til deres barn. Lærerne bør vurdere hva foreldrene kan gjøre for å utvikle et godt miljø i klassen. Foreldremøter og konferansetimer er viktige å ha for at foreldrene hele tiden henger med og får informasjon om hvordan deres barn har det.

 

Ingen liker å bli mobbet på skolen. Mobbing fører bare til dårlig miljø og mistrivsel. Faren for mye fravær øker, og dette går utover karakterene til den det gjelder. Dette er et aktuelt hverdags – problem som lærerne og foreldrene kjemper imot. Det finnes til og med organisasjoner som prøver å bearbeide mobbing.

Barn og unge skal føle seg trygge på skolen. Det er de voksne som må vise de unge at de griper inn hver gang det er et problem. Men det virker ikke alltid like lett.

 

En annen ting som også er viktig er at inneklimaet på en skole skal være bra nok for at en elev skal klare å konsentrere seg. Ingen skal ha vondt i hodet når de kommer hjem fra skolen eller bli syk p.g.a skolen, for den sakskyld. For at en elev skal klare å skjønne hva læreren underviser og være istand til å arbeide selv er en skole nødt til å ha bra inneklima.

Det er veldig mange skoler som sliter med elendig inneklima fordi staten ikke har råd til å gjøre noe med det. Dårlig inneklima ”rammer” ikke bare elever men også skolens ansatte. Det kan bli en stor arbeidsbelastning på en lærer som kan føre til at læreren ikke er istand til å undervise og blir kanskje sykmeldt for en uke. Elevene får dårlig inntrykk av læreren og det skaper dårlig miljø. Derfor bør staten ta initiativ til å gjøre noe med dette problemet.

 

Et godt arbeidsmiljø er med på å skape trivsel, forståelse og interesse for skole. Elevene er ikke bare på skolen for å lære. Miljøet de møter der gjør faktisk noe med dem, også helsemessig. Lærerne og elevene er med på å skape et godt arbeidsmiljø. Er interessen for et godt miljø svak hos lærerne vil det nok skade elevene. Mange får en dårlig magefølelse av å dra på skolen, blir deprimerte og har dårlig nattsøvn. For enkelte kan konsekvensene være så ille at de finner trøst i stoff (som narkotika, røyking, hasj...) og slutter på skolen. Dette problemet er det mange som sliter med. Derfor er det veldig viktig å ha et godt arbeidsmiljø på skolen. Har man et godt arbeidsmiljø, trives en bedre. Og trivsel fører til at elevene får lyst til å lære og gå på skolen.

 

En skole bør inneholde disse momentene:

Noe sosialt skjer hele tiden, bra inneklima (fører til bedre konsentrasjonsevne). En mobbefri skole (alle blir akseptert som de er). Lærerne behandler alle likt (rettferdighet) og foreldrene tar initiativ til å vite hva som skjer med deres barn på skolen.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish