Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
TyngdekraftkonstantenSkriv ut Utskrift
Dette er en rapport fra forsøket om tyngdekraftkonstanten. Hensikten med dette forsøket var å vise at tyngdekraftkonstanten er 9,8 N/kg.
Bokmål - RapportForfatter:Hensikt: Hensikten med forsøket er å vise at tyngdekraftkonstanten (g) er ca. 9,8 N/kg.

 

Teori: Masse er et mål for hvor mye stoff det er i en gjenstand. Tyngde er et mål for hvor mye jordas tyngdekraft trekker på masser. Forholdet mellom tyngde (G) og masse (m) til et legeme er tilnærmet 9,8 N/kg. Denne konstanten kalles tyngdekraftkonstanten eller tyngdens akselerasjon og gjelder på jorda.

 

Utstyr:

  • Loddsett
  • Fjærvekt
  • Sytråd

Forsøksbeskrivelse: Først fikk vi et loddsett. Loddsettet inneholdt lodd med forskjellig masse. Vi valgte ut fire lodd og tok en fjærvekt og målte tyngden (G) av forskjellige lodd med kjent masse (m). Vi førte resultatene inn i tabellen nedenfor og regnet ut tyngdekraftkonstanten (g) med formelen: g = G/m.

 

 

Resultater

 

Tabell:

 

Lodd 1

Lodd 2

Lodd 3

Lodd 4

Masse (kg)

0,2kg

0,1kg

0,05kg

0,02kg

Tyngde (N)

2N

1N

0,5N

0,2N

Tyngde/masse N/kg

10N/kg

10N/kg

10N/kg

10N/kg

 

 

Oppgaver:

  • Hva ville dette forsøket ha vist om det hadde vært gjort på månen?

Hadde vi tatt fjærvekta og noen lodd med oss til månen, ville fjærutslaget der bare ha blitt 1/6 av fjærutslaget på jorda. Grunnen til det er fordi på månen er tyngdekraften mindre enn på jorda. Derfor vil også tyngden til alle gjenstander på månen bli mindre enn tyngden på jorda. Mens massen hadde blitt den samme uansett om du er på jorda eller på månen. For eksempel hadde vi tatt med Lodd 1 til månen. Lodd 1 har en masse på 0,2 kg og en tyngde på 2 N. Massen hadde vært den samme, mens tyngdekraftkonstanten hadde blitt ca. 1,6 N (ut i fra tabellen).

 

  • Eller i verdensrommet?

I verdensrommet er det ikke tyngdekrefter som er merkbare. Der har alle gjenstander tyngden 0 N.

 

 

Konklusjon

Grunnen til at vi ikke fikk “riktig” tyngdekonstant ( 10N istedenfor 9,8N ) er konsekvensen av feilkilder som unøyaktig kraftmåler og/eller unøyaktig avlesning.

                                   

Vi lærte at massen forteller oss noe om den mengden stoff en gjenstand er bygd opp av, mens tyngden er den kraften som jorda trekker på gjenstanden med. (Vi kan finne tyngden eller massen ved hjelp av formelen m = G / g.) Vi kan finne tyngdekraftkonstanten ved hjelp av formelen g = G/m. Tyngdekonstanten er 9,8N på jorda mens den til sammenligning er 1,6N på månen. N står for newton og er måleenheten for tyngden.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish