Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Vi lager estereSkriv ut Utskrift
Rapport over forsøk der vi skulle framstille et ester ved hjelp av en alkohol og en karbonsylsyre.
Bokmål - RapportForfatter:
Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Hensikt:

Hensikten med dette forsøket var å fremstille ester i et laboratorium ved hjelp av en alkohol og en karbonsylsyre.

 

Teori:

Alkoholer kan reagere med organiske syrer og danne estere. OH-gruppen i alkoholen reagerer med COOH-gruppen i den organiske syra. Da blir det frigjort et vannmolekyl. Vannmolekylet fjerner vi ved hjelp av svovelsyre, som binder vannet. Alternativt kan vannet kokes.

 

Ofte danner estere en søt duft som da brukes til luktestoffer i parfyme. Fett er også et eksempel på et ester.Det fins flere typer estere avhengig av hvilken organisk syre og hvilken alkohol som har reagert.

 

 

Utstyr:

  • Alkohol: pentanol og oktanol
  • Organisk syre: etansyre
  • Begerglass
  • Svovelsyre
  • Vernebriller
  • Glasskål
  • 2 reagnesglass
  • måleberger

Figur

(figur mangler)

 

Forsøksbeskrivelse:

Først fant vi fram utstyret og satte på vernebriller. Så målte opp vi 3 cm3 med pentanol i et målebeger, og helte det opp i et reagensrør. Så målte vi opp 3 cm3 med etansyre (eddiksyre), og helte oppi det samme reagensrøret. Så helte vi ……saltsyre oppi løsningen. Deretter satte vi løsningen i et vannbad, og lot det stå der i ca. 5 minutter. Og tok den så opp av vannbadet. Deretter helte vi løsningen oppi et beger, og helte vann oppi. Og rørte sammen.

 

Så gjorde vi det samme, men denne gangen med 3 cm3 av alkoholet oktanol og med 3 cm3 av den organiske syren etynsyre (eddiksyre).

 

Resultater:

Etter at løsningen med pentanol, etansyre og svovelsyre hadde vært oppi vannbadet i noen minutter, tok vi den opp. Løsningen hadde fått en rød farge. Så helte vi vann oppi sammen med løsningen, og da forsvant fargen. Løsningen luktet pære, og vi hadde laget esteren pentyletanat.

 

Reaksjonslikning: (lukten er oppgitt i parentes.)

Pentanol + etansyre + svovelsyre  

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 pentyletanat + vann (pære)

 

Så tok vi opp den andre løsningen fra vannbadet. Den hadde en rød/oransje farge da vi tok den opp. Så helte vi vann oppi, og fargen forsvant. Løsningen luktet appelsin, og vi hadde laget esteren oktyletanat.  

 

Reaksjonslikning: (lukten er oppgitt i parentes.)

Oktanol + etansyre + svovelsyre

<bilde>

Logg inn for å se bildet
 oktyletanat + vann (appelsin)

 

Konklusjon:

Vi har lært å framstille estere ved hjelp av alkohol og organisk syre. Pentyletanat av pentanol og etansyre, og oktyletanat av oktanol og etansyre. Svovelsyre brukte vi for å påskynde den kjemiske prosessen, altså svovelsyre er en katalysator. O

 

Det som kjennetegner estere, er at de inneholder  - O - C - , og at de lukter sterkt.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish