Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Nasjonale prøvarSkriv ut Utskrift

Utdanningsminister Kristin Clemet har møtt motstand blant elever etter innføringen av nasjonale prøver.

Nynorsk - ArtikkelForfatter: Anonym


Nasjonale prøvar har vært eit stort diskusjons tema den siste tida. Nesten alle er mot nasjonale prøvar mens Kristin Klemet og resten av politikarane er for nasjonale prøvar.

 

I denne artikkelen vil eg sjå på Nasjonalprøvar. Kva er tanken bak å innføra dei Nasjonale prøvane? Kvifor skal prøvane leggast ut på Internett ? Blir det A og B skoler i framtida av å ha nasjonale prøvar? Kvifor boikottar så mange elevar disse prøvane?

 

Kva er tanken bak å innføre dei Nasjonale prøvane? Det er for å kartlegge elvane sitt kunnskapsnivå. Ein annan grunn er å setje lærarane i stand til å lage planar som høver til den einskilde eleven. Kvifor skal prøvane leggast ut på Internett? Ved å offentleggjere resultata på Internett får skolane eit stort press på seg til å forbetre seg på dei områda som resultata visar at dei må bli betre på. Blir det A og B skoler i framtida ved å ha nasjonale prøvar? Med fritt skuleval også i grunnskulen kan dei føresette med å sjå på resultata gjere val for sine born. Mange tolkar gode resultat på prøvane som gode skolar.

 

Kvifor boikottar så mange elevar disse prøvane? Dei boikottar i demonstrasjon mot dei nasjonale prøvane. Dei synst at det er unødvendig og ta noen prøvar som ikkje betyr noko for karakterane og samtidig skal resultata leggast ut på Internett. Ein annen grunn er at dei ikkje får ta tentamen som er veldig viktig for karakteren.

 

Kvifor skal ein prøva som ikkje betyr noko for karakteren, erstatte tentamen som betyr ein stor del av karakteren? Dette er ei av dei tinga som elevane ikkje forstår. Vil dei at ikkje man skal ha tentamen lengre? Eller kvifor skal ein nasjonal prøve bli høgare prioritert enn ein prøva som sett eit stort grunnlag for avgangskarakteren til elevane? Og stakkars lærarar som må rette prøvar i mangfaldige timer utan at eingong elevane bryr seg om karakter dei fekk. Og i tilegg må det vere spesielle karakterar for desse prøvane. Det var vist ikkje godt nok med dei vanlege karakterar (1-6). Eg synast at det verke som om det er meiningen å gjøre det mest mulig vanskelig for lærarane og elevane.

 

Nå som tida har gått har Kristin Klemet fått veldig mye kritikk for innføringa av dei nasjonale prøvane. Det er mange som trur at hun må ta opp kampen og rett å slett avslutte prosjektet med og innføre dei nasjonale prøvane.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish