Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Bodø Ungdomsheim - Eit torturkammer?Skriv ut Utskrift
Hvordan det er å bo på ungdomshjem.
Nynorsk - ArtikkelForfatter:


Undersøkingar som er blitt gjort av fylkesmannen i Nordland viser at Bodø Ungdomsheim ikkje har innhenta gyldig politiattest for alle som jobbar i institusjonen. Gjennom revisjonen kom det fram at Bodø Ungdomsheim ikkje utarbeida skriftlege rutinar i samband med innhenting av politiattestar. Institusjonen kan ikkje dokumentere på korleis tidspunkt dei enkelte attestane har blitt framlagt.

 

Trond Gården ved fylkesmannens helse- og sosialavdeling seier at det er veldig viktig at institusjonar følgjar lovverk og anbefalingar på dette området. Da det ble undersøkt om korleis rutinane på Bodø Ungdomsheim er i samband med ransaking, beslaglegging, og urinprøvekontroll, i samband ved mistanke om doping, kom det fram at dei som jobbar der i varierande grad er kjende med regelverket på et reviderte området.

 

Da me var i kontakt med Wenche Lund, leder for Bodø ungdomsheim, stadfesta dei at dei har gjort beslaglegging og ransakingar som er i strid med loven. Rusmiddelkontroll er ikkje eit dagsaktuelt tema for Bodø Ungdomsheim. Der er likevel viktig at personalet er godt kjende med regelverket for å kunne ivareta ungdommanes rettstrygging. Institusjonen har eit forbetringspotensiale når det gjelder opplæring av personalet om ransaking og beslaglegging. I seinare rapportar kjem det fram at institusjonen fleire gongar enn nødvendig, og nokon av dei til og med ulovleg, har brukt vold mot ungdommane. Fylkesmannen har uttrykka si bekymring i forhold til ein av ungdommane, som ganske ofte har blitt utsett for vold av dei tilsette. I mange enkeltsaker har det vore muleg å bruka andre metodar enn vold.

 

I ein av episodane var grunnen til at dei måtte bruke vold mot ein av ungdommane at ”det virka som han skulle bite”, i ein annen episode var det ein av ungdommane som kom med trugsmål om vold mot dei tilsette. No i det siste har det blitt brukt vold så ofte som kvar dag i ei veke.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish