Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Løselighet for NaCL ved romtemperaturSkriv ut Utskrift
Rapport fra labøvelse i kjemi GK.
Bokmål - RapportForfatter:


Bestemmelse av: Løselighet for NaCl i romtempratur

 

1. Grunnlag/Prinsipp: Som regel er det en grense for mye stoff vi kan løse opp i en bestemt mengde løsemiddel. I 1 liter vann får vi løst opp 350 g NaCl ved 20`C. I en mettet løsning har man løst opp den maksimale mengden av stoffet.

 

2. Utstyr:

600 ml begerglass

Glasstav

Vekt med nøyaktighet 0,01

250 ml erlenmeyerkolbe

gassbrenner og stativ

50 ml målepipette

tørkeskap

NaCl

 

3. Utførelse:

Vi fylte et begerglass med 300 dl destilert vann og 200 g fast NaCl. Så rørte vi godt rundt slik at mest mulig av saltet løste seg før vi lot saltbøandingen stå i 20 min. Så brukte vi en målepipette og målte opp 50 ml saltløsning fra begerglasset over i erlenmeyerkolben. Deretter varmet vi opp saltløsningen over en gassbrenner slik at vannet fordampet. Når nesten alt vannet var fordampet satte vi ernemeyerkolben inn i tørkeskapet. Til slutt veide vi glasset til vi fikk en stabil vekt og regnet ut hvor mye salt vi hadde på en 1 liter mettet saltblanding. Tilslutt vasket vi glasset , tørket det og veide det.

 

4. Målinger:

Glasset veide: 120,415 g

Første måling: 136,34 g

Andre måling: 136,34 g

 

120,415 – 136,34 = 15,925        15.925 * 20 = 318,5 g

 

( vi ganget med 20 for å tilsvare det med en liter vann)

 

5. Konklusjon:

Vi får løst opp en bestemt mengde av et stoff i et løsningsmiddel. Har vi mer salt i løsningene blir det ikke løst, men blir liggende på bunnen. Vi sier at løsningen er mettet. For de fleste stoff øker løselig heten med økende tempratur.

 

6. Feikilder:

Det sprutet slik at vi mistet en del salt underveis. Glasset glemte vi å måle før forsøket så vi måtte måle det etterpå. Glasset knuste slik at vi mistet litt glasskår:\
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish