Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Fornybare og ikke-fornybare energikilderSkriv ut Utskrift
Oppgave om fornybare og ikke-fornybare energikilder med personlige tanker.
Bokmål - TemaoppgaveForfatter:Fornybar eller ikke-fornybar

Når vi snakker om fornybare og ikke fornybare energikilder, må vi huske en ting som er felles for alle energikilder, nemlig sola.

 

Sola er opphav til alle energikildene våre, både de som er fornybare og de som ikke er fornybare. ( Unntaket er Kjerneenergi og tidevannsenergi)

 

Fornybare energikilder

Med fornybare energikilder, mener vi energikilder, som aldri tar slutt, men som går i et vedvarende kretsløp. Som f.eks. vannenergi, bølgeenergi , vindenergi, tidevannsenergi, jordenergi, bioenergi og ikke minst solenergi. Alle disse energikildene har en konkret fordel, og det er at de aldri tar slutt.

 

Vannenergi: er energi som skapes når vannet går fra og være stillingsenergi til å bli bevegelsesenergi. Og for å få elektrisitet ut av denne bevegelsesenergien så demmer/samler man opp vannet i enorme dammer/reservoar. ( stillingsenergi) Derfra blir vannet sluppet ned i bratte rør eller tunneler, som får turbinene til å snurre(bevegelsesenergi), som igjen får generatorene i vannkraftverket til å produsere elektrisk strøm, som videre blir transportert via høyspentledningene.

 

Fordeler:

-Vann er en fornybar ressurs.

- Det er gratis og evigvarende

- Dammene kan brukes til  vanning , og for å forhindre flom. ( Gjøres blant annet i Kina med Yangzte-elva)

- Lave driftkostnader, som igjen fører til billigere strømpriser.

Ulemper:

- Store inngrep i naturen, som kan ødelegge dyre- og planteliv.  

- Utbyggingskostnadene er enorme. ( Anlegget i Kina koster nærmere 1000 mrd. kr, og skal gi strømforsynig til ”bare” ca. 500.000 mennesker som bor langs elva)

 

Ikke-fornybare energikilder

Med ikke fornybare energikilder, mener vi energikilder, som etter en tid tar slutt.( De blir også kalt fossile brensler) Det fins tre hovedkilder for såkalte fossile brensler, som vi kaller for olje, kull og naturgass.

 

Alle disse kildene er utfall av døde plante- og dyrerester, som levde for millioner av år siden; og som deretter har blitt utsatt, for et enormt trykk og høy temperatur av andre bergarter som la seg oppå i tykke lag.

 

I dag står disse energikildene for 90% av all energiproduksjon på verdensbasis. Men det er store ulemper ved dette. Noe av ulempen er de enorme CO2-utslippene, som fører til global oppvarming. Allikevel så er det fremdeles langt ut i fremtiden, før vi kan vente oss en reduksjon i konsumet av fossile brensler.

 

Olje: finner vi i såkalte oljefeller, som er godt dekt av kappebergarter, som gjør at oljen ikke bare flyter sin vei, fra et område med høyt trykk til et med lavere trykk. Derfor må vi bore oss ned 4000-5000m. for å finne oljen.

 

Olje er faktisk en blanding av mange forskjellige petroleumsprodukter, som f.eks. bensin, diesel, smøreolje osv. Så ved raffinering så deler man oljen opp i mange forskjellige petroleumsprodukter.

 

Olje står i dag samlet sett for over 35% av energikonsumet i verden, som gjør den til den viktigste energikilden vår.

 

Ledende produsenter i dag er:

 • Saudi-Arabia
 • Russland
 • USA
 • Norge
 • Iran
 •  

  Største oljereserver:

 • Saudi-Arabia
 • Irak
 • Norge
 •  

  Fordeler:

  - Lett å transportere

  - Svært sikker og velfungerende teknologi

  - Høy energiinnhold, som kan brukes til å framstille mange forskjellige produkter

   

  Ulemper:

  - Luftforurensning ved høye utslipp av CO2, som også fører til global oppvarming, gjennom drivhuseffekten.

  - Forbrenning av olje gir også store utslipp av den giftige gassen svoveldioksid, som fører til sur nedbør, spesielt for oss som bor i Norden.

   

  Mine tanker

  - Så det er sola, som er kilden til nesten all energi, men er det sånn bare på vår planet eller er det samme på alle de andre planetene?
  - Hvis det fins rene og fornybare energikilder, hvorfor bruker vi dem ikke større grad da?
  - Må det alltid være sånn at stillingsenergi må gå over til bevegelsesenergi, for at vi skal få elektrisk energi?

  - 90 % av energiproduksjonen på verdensbasis er avhengig av fossile energikilder, er det kanskje ikke litt irrasjonelt å bli så avhengig av en energikilde som vi vet en dag vil ta slutt?

  - Hvem er det som står, for de største CO2-utslippene, jorda eller oss?

  - Hvilket drivstoff er best for miljøet, bensin eller diesel?

  - Hvor lenge kan vi stole på oljen?

   

  Atom/kjerneenergi

  Med atomenergi mener vi den energi som frigjøres når enten to atomkjerner fusjoneres/fisjoneres.

   

  Fusjonskraft: frigjøres når to atomkjerner smelter sammen til en, men for å få til dette må man opp i nærmere 100 mill. grader for at prosessen i det hele tatt skal starte.

   

  Fusjonskraft er den samme formen for energiproduksjon som foregår på sola. Der to hydrogenkjerner går sammen for å danne en heliumskjerne, og under denne fusjonen frigjøres enorme mengder energi, som kunne ha løst energiproblemene på jorda.

   

  Fisjonskraft: frigjøres når to atomkjerner spaltes. Det er den formen for atomenergi vi bruker på jorda i dag, ved å anrike grunnstoffet uran.

   

  Under spaltingsprosessen frigjøres det enorme mengder med energi, men det er ikke en promille i forhold til den energien som produseres på sola.

   

  Atomenergi står i dag for ca. 10-15% av energikonsumet i verden, som gjør den til den største ikke fossile energikilden.

   

  Fordeler:

  - Mye energi ut fra lite rå-materiale
  - Produksjonen er den reneste som fins
  - Anleggene er for så vidt greie i størrelse.

   

  Ulemper:
  - Dannes radioaktivavfall som har halveringstid på flere millioner år.
  - Anleggs byggingen koster mye og driftskostnadene er store.
  - Råmaterialet uran er et engangsmateriale, som ikke kan fornyes når det blitt brukt en gang.

   

  Mine tanker

  - Var kanskje Tsjernobyl-ulykken starten på slutten til atomenergien, eller har atomenergien noe fremtid?
  - Kan fusjonskraft bli vår nye energikilde?
  - Kan man ikke gjøre noe, for å bli kvitt det radioaktivavfallet, for godt?
  annonse
  Kontakt oss  

  © 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
  Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
  Publiseringsløsning: SRM Publish