Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
NøytraliseringSkriv ut Utskrift
Rapport fra elevforsøk.
Bokmål - RapportForfatter:
Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Hensikt/problembeskrivelse:

Etter forsøket skal jeg vite hva nøytralisering betyr, hvordan nøytralisering fungerer i praksis og hvordan vi vet at objektet er nøytralisert.

 

Utstyr:

- Natronlut – NaOH (pH 13 eller 14 i BTB)

- Saltsyre – HCl (pH 1 i BTB)

- 3 Begerglass

- Glasstav

- Dråpeteller

- BTB

- Gassbrenner

- Stativ

- Porselenskål

- Fyrstikker

- pH-papir

 

Fremgangsmåte:

1.    Vi har oppi Natronlut i et begerglass og Saltsyre i et annet.

2.    Har oppi BTB for å gi dem de gjenkjennelige fargene som syre og base har.

3.    Vi velger oss en av løsningene (Natronlut eller Saltsyre) og har en viss mengde av løsningen oppi et nytt begerglasset.

4.    Så bruker vi dråpeteller og har oppi litt og litt av den andre løsningen og rører samtidig med en glasstav. Dette gjør vi inntil vi får en grønn farge.

5.    Tar å måler løsningens pH-verdi med pH-papir.

6.    Når vi har en grønn løsning så tar vi litt av løsningen i et porselenskål.

7.    Porselenskålen tar vi å legger på stativet over gassbrenneren.

8.    Skrur svakt på gassbrenneren og fyrer opp. Justerer så hvor stor flamme vi skal ha. Varmer forsiktig opp løsningen med gassbrenneren til all løsning fordamper.

 

Hypotese:

-

 

Tegning:

<bilde>

Logg inn for å se bildet

   Syre (HCl)         Basisk (NaOH)                 Nøytral (H2O + NaCl)

 

Resultat/Observasjon:

Vi hadde en basisk (blåfarget) løsning og en sur (gulfarget) løsning. Vi blandet sammen løsningene og fikk etterhvert en nøytralisert (grønnfarget) løsning. Når vi varmet opp denne nøytrale løsningen og all løsning fordampet så ble det igjen noe pulver/stoff igjen i porselenglasset. Vi tok å smakte på det og det smakte salt.

 

Konklusjon:

En basisk løsning opphever virkningen av en sur løsning, og omvendt, en sur løsning opphever virkningen av en basisk løsning. Vi sier at løsningene nøytraliserer hverandre. Da vi blandet NaOH (base) og HCl (syre) ble denne løsningen nøytral. Vi sjekket grønne løsningen med pH-papir og fikk pH-verdi 7 som er nøytralt.

 

Da vi dampet opp den nøytrale løsningen slik at vannet forsvant ble det igjen et fast stoff. Av og til er dette faste stoffet blått og det fordi vi hadde i BTB. Hadde vi ikke hatt i denne indikatoren ville det faste stoffet vært hvitt. Svak blått indikerer at det er en svakt basisk stoff.

 

NaOH + HCl  --> H2O + NaCl

 

Reaksjonslikningen over viser oss at stoffet som er igjen av den nøytrale blandingen er natriumklorid, NaCl. Vannet, H2O, har fordampet. Dette stemmer med en av reglene i kjemien som sier at når sure og basiske løsninger kommer sammen og nøytaliserer hverandre, blir det dannet et salt og vann.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish