Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
KjønnsrollerSkriv ut Utskrift
En kronikk over kjønnsrollene i dagens samfunn. Hvem er mest verdt, kvinner eller menn?
Bokmål - ArtikkelForfatter: AnonymDet finnes store forskjeller i samfunnet, mellom svart og hvit, ung og gammel og ikke minst mellom kvinner og menn. Det er ofte vanskeligere for kvinner enn menn å få seg jobb og det er oftest kvinnene som er hjemme med barna. Hvorfor er det sånn, og skal det egentlig være sånn?

 

Normer

Tenk på en spiller på det norske landslaget i fotball, før du leser videre. Hvem var det? John Carew, Morten Gamst Pedersen eller kanskje John Arne Riise. Hvorfor ikke Solveig Guldbrandsen? Jo, fordi hun er kvinne. Man tenker automatisk på menn ved for eksempel spørsmål om fotballspillere. Av 10 spurte, svarte 9 menn. En spurte om jeg mente kvinner eller menn. Når man ser sport på TV er det det norske landslaget i fotball og det norske kvinnelandslaget det er snakk om.

 

Hvis man snakker om boksing eller basket, vil også de fleste tenke på menn. I de fleste sporter er mennene ”norm”, det vil si at hvis man ikke oppgir noe kjønn, er det menn det er snakk om. Det finnes likevel sport hvor kvinnene er norm, for eksempel ridning. Hvorfor er det sånn? Kvinnelandslaget i fotball er jo bedre enn herrelandslaget og av norske ryttere er det menn som gjør det best. Grunnen er tradisjoner.

 

I mange år har det vært mennene som har drevet med fotball og derfor får de mest oppmerksomhet, mens damene som er blant de beste i verden bare nevnes hvis det skjer noe stort. Man forventer at menn skal spille fotball og kvinnene ri.

 

Et annet eksempel på mannlig norm er ordene: ”Man gjør”. Man bruker nesten aldri uttrykket ”en gjør” og hvis du sagt ”dame gjør” om en mann hadde han bare sett rart på deg. Bare hittil i denne teksten har jeg brukt ”man” som en felles betegnelse 5 ganger og aldri ”en gjør” eller ”dame gjør”.

 

Det finnes ikke noe mekkegen

På mange hold støter man på meninger om at menn og kvinner alltid har vært på en bestemt måte. At det ligger i naturen og biologien. Kvinner skal ta seg av barna, for det er mest naturlig, og menn skal ha makt og penger. Det er ikke bare privatpersoner som har disse meningene, men også forskere. Eller rettere sagt: Enkelte forskere søker aktivt etter bevis for å vise at menn og kvinner fungerer forskjellig.

 

Ofte er det underlige undersøkelser. En klassisk variant er å stille en gruppe kvinner opp mot en gruppe menn og teste intelligensen deres. Det blir naturligvis sånn at den ene gruppen vinner over den andre. Slik ville det også blitt om man stilte Oslo-folk opp mot bergensere eller hip-hopere mot indiekids. Dessuten er det jo slik at personene som blir undersøkt og intervjuet, er formet av det samfunnet vi lever i. Hvis man foretar en undersøkelse som viser at menn er bedre enn kvinner til å mekke biler, avhenger resultatet selvfølgelig at man får lære å mekke biler, ser det som sitt ansvar og blir oppmuntret til det. Det beviser ikke at man har et spesielt mekkegen.

 

Det er også vanlig at man måler og undersøker hjerner og skaller i håp om å finne ulikheter. Det har man gjort i mer enn hundre år. Undersøkelsesmetoden hadde sin storhetstid under nazismen da man ville vise den ariske rases overlegenhet. Det gjør man naturligvis ikke lenger. Men å bruke metoden for å finne forskjeller mellom menn og kvinner synes fremdeles å være akseptert. Man stiller ikke menn opp mot kvinner og forsøker å finne forskjeller uten grunn. Det er noen som betaler for forskningen. Og hvis man vil finne noe, er det ikke spesielt vanskelig å gjøre det.

 

Man overøses ustanselig av forskningsresultater som strider mot hverandre. Neste gang du leser: ”Forskere har bevist at kvinner er bedre til å vaske opp enn menn”, skal du være kritisk. At kvinner generelt er bedre til å vaske opp, stemmer sikkert, men det er likevel ikke ”naturlig” eller ”biologisk”. Det bare fordi kvinner generelt vasker opp mer enn menn fordi det forventes av dem. Forskjellene er større mellom individene enn menn og kvinner. Idealene og forventningene er ikke evige, og det er ikke Gud eller naturen som bestemmer hva som er mannlig eller kvinnelig. I så fall er Gud veldig ubesluttsom, og naturen har problemer med å bestemme seg.

 

Men jeg vil ikke miste makten

Det finnes menn som går rundt og er redde for likestilling fordi de ikke vil miste makten sin. De vil fortsette å ha alle fordelene de har som menn, og de blir aldeles kalde i kroppen når de tenker på hva likestilling vil innebære. ”De kommer til å ta fra meg jobben og sette meg foran komfyren.” Fyren har misforstått det meste. Likestilling innebærer ikke at kvinnene skal ta over. Det innebærer at både menn og kvinner blir sett for sine egenskaper og kvaliteter i stedet for å bli bedømt etter kjønn. Den bekymrede mannen ville snarere få det bedre på arbeidet fordi personalet ville bli mer kompetent, ettersom man ville bort ifra kjønn ved ansettelser.

 

Ettersom mange engster seg, skulle det bety at de er livredde for å leve livene sine slik som kvinnene gjør. I stedet for å avfeie likestillingstanken, burde de ønske den velkommen, ettersom selve ideen er å fjerne det verste ved å være mann og kvinne. Likestillingen ville også være til hjelp for guttene. Menn og kvinner må aldri bli to stridende parter som misforstår hverandre med hensikt og forsøker å glemme hverandres språk. Det er ingen grunn til å strides.

 

Forandring fryder

Vi har den vidunderlige friheten til å kunne forandre. Gjennom å våge å være oss selv, kan vi også forandre andre. Vi trenger ikke være som foreldrene våre, og det er ingenting som sier at vi må leve opp til falske medieidealer. De usynlige reglene om hvordan vi skal være, etter hvilket kjønn eller hvilken hudfarge vi har, kan vi rett og slett bare drite i. Når noen sier at du skal være på en bestemt måte fordi du er jente eller gutt, skal du bevise det motsatte. Vi skal være annerledes, og vi skal være tvert imot.

 

Kjønnsroller og arbeid

Når du skal søke jobb har kjønnet ditt dessverre mye å si. Det er ofte lettere å få jobb hvis du er man, enn hvis du er kvinne og menn får mye bedre betalt. Det positive er at det de siste tiårene har blitt mange flere kvinner i arbeid og det er nesten like mange kvinner som menn i jobb. Men det betyr ikke at de får de samme vilkårene. 3. kvartal 2002 tjente menn gjennomsnittlig 28 581 kr i måneden, mens kvinnene tjente 24 587, ca 4 000 kr mindre. I tillegg er ¾ av alle deltidsansatte kvinner.

 

Kvinner og menn velger dessuten forskjellige yrker: Mens mennene velger yrker som håndverker, lederyrker og jordbruk, er det mange flere kvinner innen undervisning og helse- og sosialtjenester. I alle yrkesgrupper tjener likevel menn mer enn kvinner, men det er noen hvor det er større forskjeller: I bygg- og anleggsarbeid tjener kvinnene 95 % av mennene, mens de innen finanstjenester bare tjener 73 %.

 

Menn har mye oftere lederstillinger enn kvinner og regjeringens påbud om 40 % kvinner i styrer har hittil ikke blitt fulgt opp. Bare mellom 10 og 15 % av styremedlemmer i private selskap er kvinner. Heldigvis har staten gått foran med et godt eksempel og i statsaksjeselskap er hele 45 % kvinner.

 

Fordi mange flere kvinner enn menn er hjemme med barn eller jobber deltid, er det ikke bare i det tidlige livet de har dårligere økonomi enn mennene. Kvinnene sparer opp dårligere pensjon enn det mennene gjør og det resulterer i at 9 av 10 minstepensjonister er kvinner. Kvinnene gjør like mye arbeid som mennene, de gjør det bare hjemme og får derfor ingen lønn. Så hvis du er kvinne og ekteskapet blir brutt, har kanskje du og mannen din deltatt like mye i ekteskapet, men han vil få mer pensjon fordi han har hatt en inntekt. Nå har det heldigvis blitt vedtatt en lov som gjør at kvinner får pensjonspoeng for den tiden de er hjemme med barn.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish