Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Vi studerer spektrene fra ulike lyskilderSkriv ut Utskrift
Bokmål - RapportForfatter:Hensikten med forsøket:
       Å undersøke de forskjellige linjespektrene hos lysende gasser.

 

*Utstyr

 

- He- lampe                                                       -          Glødelampe

 

- CO2 – lampe                                                   -          Spenningskilde 6 kV

 

-Flamme                                                           -          N2  - lampe

 

- Ne- lampe                                                      -          Gitterfilm

 

*Framgangsmåte og observasjoner

 

        Læreren satte strøm til de forskjellige gasslampene. For hver så vi gjennom gitterfilmen og noterte oss de forskjellige lysspektrene, slik de framgår av tabellen nedenfor.

Gass:

Lilla

Indigo

Blå

Grønn

Gul

Orange

Rød

 

He- lampe

 

 

X

X

 

X

X

 

H- lampe

X

X

X

X

X

X

X

 

Sollys

X

X

X

X

X

X

X

 

Nitrogen lampe

 

 

X

X

 

X

X

 

Tak lys

X

X

X

X

X

X

X

 

Neon lampe

 

 

 

X

X

X

X

 

Flamme

X

X

X

X

 

 

X

 

*Konklusjon

 

        Energi kan  tilføres materien ( et atom eller et molekyl) på forskjellige måter. Det kan varmes opp, bestråles, tilføres kjemisk energi osv. Når et atom tilføres energi, blir en del av energien lagret i atomets elektronskall. Man sier at atomet blir eksitert. Denne overskuddenergien kan lagres en stund eller avgis igjen direkte i en form av elektronmagnetisk stråling: En <<energipakke>>, et foton, forlater atomet. All materie som har høyere temperatur enn det absolutte nullpunkt, avgir stråling på denne måten.

 

Når vi ser på lyset fra en glødelampe eller et stearinlys, er det hvitt eller gulhvitt. Lar vi derimot lyset gå gjennom et prisme eller et gitterglass, ser vi at lyset blir spaltet til de enkelte fargene. Dette kommer av at lys som går i gjennom tettere stoff, endrer reting, de brytes. Dette kommer av lysets forskjellige hastighet i stoffene. Vanligvis går lyset rett fram, men når det passerer meget smale åpninger, kanter eller partikler, kan man se at den spres til sidene. Det er f.eks derfor kveldshimmelen blir rødfarget når sollys spres av partikler i atmosfæren.

 

De fargeinntrykkene vi får når lys treffer øyet avhenger av lysets bølgelengde. Kortbølget lys gir et fiolett inntrykk, langbølger et rødt. Mellom disse ytterfargene finnes hele spekterets fargeskala (fiolett, indigo, blått, grønt, gult, orange og rødt).

 

Glomfjord 11/5 2000
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish