Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgave


propaganda.net : Skole & Jobb
Syre-base-titrering: Innstilling av en natriumhydroksidløsningSkriv ut Utskrift
3KJ-forsøk.
Bokmål - RapportForfatter:


Utstyr:

- Kaliumhydrogenftalat(KHC8H4O4(s))

- Fenolftaleinløsning i dråpeflaske

- 0,1 M NaOH

- Analysevekt

- Byrette med stativ

- Kolbe, 250 mL

- Veieskip

- Vaskeflaske

 

Fremgangsmåte og observasjoner

1) Vi veide inn ca. 0,8 g kaliumhydrogenftalat i et veieskip, og noterte den oppveide massen på nærmeste 0,001g. Vi overførte stoffet til en kolbe ved å skylle forsiktig med en vaskeflaske. Vi tilsatte så 20-30 mL vann og bevegde kolben til alt stoffet var oppløst.

2) Vi hellte NaOH(aq.) i byretten og leste av hvor den kromme overflaten på væsken var. Vi tilsatte to-tre dråper fenolftaleinløsning til kolben og titrerte med NaOH fra byretten. Vi tilsatte NaOH-løsningen dråpevis nær omslagspunktet, dvs. da vi begynte å observere en midlertidig fargeendring i løsningen. Slik tilsatte vi NaOH dråpevis helt til èn dråpe gjorde at løsningen skiftet farge fra klar til svak rosa.

3) Vi gjentok punktene 1 og 2 for å få bedre nøyaktighet på resultatene.

 

Resultater og spørsmål

a) Den molare massen til kaliumhydrogenftalatet var 204,23 g/mol. Vi tilsatte i snitt 0,805 gram av stoffet. Stoffmengden blir da 0,805g : 204,23g/mol = 3,94 * 10^-3 mol

 

b) Vi tilsatte i snitt 38,8*10^-3 L NaOH.

 

[NaOH]: 3,94*10^-3mol : 38,8*10^-3L = 0,1015 mol/L    Konsentrasjonen av NaOH    var altså 0,1015 mol/L i vår løsning. Gjennomsnittet for alle gruppene var 0,09855 mol/L.

 

c) Konsentrasjonen av OH- blir mindre ved opptak av CO2. Årsaken til det er at det dannes karbonsyre når CO2 blir tatt opp i vann:

 

CO2 + H2O --> H2CO3

 

Løsningen blir altså surere.

 

d) Den mest åpenbare feilkilden ved titrering er unøyaktige målinger. Utover det kan systematiske feil som å for eksempel stadig runde oppover også være grunnlag for feil. Å utføre fullstendige nøyaktige målinger forutsetter dessuten at det utstyret man bruker er feilfritt, noe det ikke alltid nødvendigvis er.

 

Anvendelser og sammenhenger

e) Vi kan ikke innstille en NaOH-løsning med en fortynnet HCl-løsning fordi det vil dannes vann og natriumklorid. Verken vann eller natriumklorid kan brukes til å innstille løsningen:

NaOH(aq.) + HCl(aq.) --> NaCl(aq.) + H2O(l.)


Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish