Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Sammenlikning av titrerkurvene for en sterk syre og en svak syreSkriv ut Utskrift
3KJ-forsøk. Følger med graf og tabell.
Bokmål - RapportForfatter:
Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Utstyr:

- Standardløsning NaOH(aq.), 0,1 M

- 0,1 M HCl

- 0,1 M CH3COOH

- pH-meter

- Pipette, 25 mL

- Peleusballong

- To begerglass, 100 mL

- Byrette

- Stativ og muffe

- Magnetrører

- Millimeterpapir

 

Fremgangsmåte og observasjoner:

1) Vi helte NaOH i en byrette.

2) Vi brukte en pipette og overførte 25,0 mL av en 0,10 M HCl-løsning til et begerglass.

3) Vi plasserte begerglasset på en magnetrører og pH-elektroden i løsningen nær veggen på glasset.

4) Vi tilsatte små porsjoner(5 mL av gangen) fra byretten til løsningen i begerglasset og målte pH ved hver tilsetting. Vi noterte tilsatt volum og pH. Vi fortsatte slik inntil løsningen var basisk med pH mellom 12 og 13.

5) Vi gjentok punktene 3-5, men vi gjorde det nå med 0,10 M CH3COOH i stedet for 0,1 M HCl. Vi passet på å rengjøre pH-metret i destillert vann først.

 

Resultater og spørsmål:

a)

pH HCl

pH CH3COOH

Volum

0,8

3,1

0

0,81

4,13

5

0,88

5,01

10

1

5,56

15

1,28

12

20

6,17

13

25

13,07

13,14

30

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

b) Volum NaOH ved titrering av CH3COOH ved det bratteste punktet langs grafen: 20 mL

  Volum NaOH ved titrering av HCl ved det bratteste punktet langs grafen: 27,5 mL

 

CH3COOH:

CH3COOH + OH-  -->  CH3COO- + H2O

1 mol CH3OOH <-> 1 mol OH- <-> 1 mol NaOH

Stoffmengde NaOH brukt: 20* 10^-3 L * 0,100 mol/L = 2* 10^-3 mol

Stoffmengde CH3COOH, start: 20* 10^-3 mol

 

[CH3COOH]:   2* 10^-3 mol  = 0,100 mol/L

                          20* 10^-3 L

 

HCl:

HCl + OH-  -->  CL- + H2O

1 mol HCl <-> 1 mol OH- <-> 1 mol NaOH

Stoffmengde NaOH brukt: 27,5 * 10^-3 L * 0,100 mol/L = 2,75*10^-3 L

Stoffmengde HCl, start: 2,75*10^-3 L

 

[HCl]:   2,75*10^-3 mol  = 0,100 mol/L

              27,5*10^-3 L

 

c) Man ser tydelig av kurvene at pHen ikke er pH-nøytral da løsningene er nøytraliserte. Løsningene er kun pH-nøytrale ved ekvivalenspunktet.

 

d) For titrering av HCl kan de fleste indikatorer brukes, for eksempel BTB eller fenolftalein. For titrering av CH3COOH vil fenolftalein fungere best.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish