Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
LysbrytningSkriv ut Utskrift
Rapport fra fysikkforsøk utført i 2FY.
Bokmål - RapportForfatter:
Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Hensikt med forsøket:

Å se hvordan lys brytes i et prisme av pleksiglass, å finne grensevinkelen fra pleksiglass til luft og å finne brytningsindeksen til pleksiglass.

 

Utstyr:

Lyskilde

Halvsirkelformet prisme av pleksiglass

Stor gradskive tegnet på et A4-ark.

 

Utførelse:

Vi la lyskilden ved siden av arket med halvsirkelen på. Deretter leste vi av innfallsvinkler og brytningsvinkler ved hjelp av gradskiven og regnet ut brytningsindeksen ved hjelp av Snells lov. For å finne grensevinkelen flyttet vi lyskilden til lysstrålen ble totalreflektert.

 

Så kontrollerte vi om brytningsindeksen vi hadde funnet stemte overens med grensevinkelen.

 

Figur:

<bilde>

Logg inn for å se bildet

 

Resultater:

Innfallsvinkel

Brytningsvinkel

Brytningsindeks

 

10°

15°

1,49

20°

30°

1,46

30°

45°

1,41

42°

Totalrefleksjon

 

 

Vi brukte Snells lov til å regne ut brytningsindeksen til pleksiglass:

n1 * sinα1 = n2 * sinα2

n1 * sin30 = 1 * sin45

n1 = (1 * sin45)/sin30

n1 = 1,41

 

Kontroll:

Sinαgr = (1,00/1,455) * sin90 = 0,687, αgr = 43,42

Vi gjorde det samme med de andre resultatene og kom frem til at gjennomsnittet for brytningsindeksen til pleksiglasset var 1,455.

 

Vurdering:

Vi kom frem til at brytningsindeksen til pleksiglasset var 1,455 og at grensevinkelen var ca. 42°.

 

Feilkilder:

Vi kan ha lest av feil. Vi kan ha plassert pleksiglasset feil i forhold til gradskiva. Det kan ha vært skader på pleksiglasset. Vi har gjort for få målinger til å få et nøyaktig resultat eller brukt noen desimaler.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish