Startside
Sjangere

Oppgaver og stilerLaste opp stil
Legg inn din oppgave!
Jeg setter veldig stor pris på om dere gir et bidrag til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!
Legg inn oppgavepropaganda.net : Skole & Jobb
Virkningen av pH og temperatur på pepsinSkriv ut Utskrift
Rapport fra 3BI-forsøk.
Bokmål - RapportForfatter:
Denne oppgaven inneholder bilder.
Logg inn via Facebook for å se dem.


Utstyr:

- Kokt eggehvite

- Pepsin i pulverform

- 1 M HCl

- 0,01 M HCl

- Målesylinder (10 mL)

- 6 reagensrør og stativ

- Skalpell

- Dråpeteller

- Merkelapper

- Varmeskap

- Kjøleskap

- Plastfolie

 

Vi gjorde:

1) Vi tok seks reagensrør og merket rørene med A, B, C, D, E og F. Vi hadde så en vannløsning som inneholdt pepsin i hvert av rørene. Vi tilsatte omtrent 10 mL pepsinløsning til hvert av reagensrørene.

2) Vi hadde ulike konsentrasjoner av saltsyre i alle rørene utenom ett. Vi hadde følgende konsentrasjon og stoffmengde av HCl i rørene:

 

Rør

Tilsatt HCl

pH

A

1 mL 1M HCl

1

B

5 dråper 1M HCl

2

C

5 dråper 0,01 M HCl

4

D

0(ingen tilsetning)

6/7

E

5 dråper 1M HCl

2

F

5 dråper 1M HCl

2

 

3) Vi tok en del av eggehviten og skar ut 12 små terninger med sidekanter på omtrent 3-4mm hver. Etter å ha gjort dette, tok vi to terninger i hvert av rørene. Etter å ha hatt plastfolie over toppen på reagensrørene, ristet vi på dem. Vi kunne da etter hvert observere et lag av hvitt skum øverst i løsningene.

4) Vi satte så rør A,B,C og D i varmeskap ved 37 grader C. Rør E satte vi i et kjøleskap ved 4 grader C mens vi satte rør F i romtemperatur på bakrommet. Omtrent to dager etterpå tok vi dem ut og observerte resultatene.

 

Tillegg: Klassen hadde også i fellesskap to rør til, rør G og H. Rør G ble fylt med 10 mL vann og tilsatt 1 mL 1 M HCl. Rør H ble fylt med 10 mL vann og tilsatt 5 dråper 1 M HCl. Det var altså ikke noe enzym i disse to rørene.

 

Resultat

Rør

Resultat

A

Helt oppløst

B

Delvis oppløst

C

Lite oppløst

D

Lite oppløst

E

Ikke oppløst

F

Lite oppløst

G

Ikke oppløst

H

Ikke oppløst

Av disse resultatene ser vi at høy temperatur og lav pH gir de beste forholdene for nedbryting av kokt eggehvite med pepsin.

 

Kommentarer

 

Rør A

I rør A var temperaturen like høy som hos de andre rørene som ble satt i varmeskap(37 grader C), men pH-verdien var lavere pga. større konsentrasjon av HCl.

 

Rør B

I rør B var det samme forhold som i A, bortsett fra at pH-verdien var noe høyere. Her var det en del eggehvite som var oppløst, men betraktelig mindre enn i A. pH-verdien er altså minst like viktig som temperaturen.

 

Rør C

Forholdene i C var de samme som i A og B, men pH-verdien var enda høyere. Her var det noe oppløst eggehvite, men enda mindre enn i B. Dette støtter konklusjonen om at pH-verdien var avgjørende i nedbrytingen.

 

Rør D

Også i D var det en liten mengde eggehvite som var blitt oppløst, men noe mindre enn i C. Her var pH-verdien like under nøytral og løsningen hadde stått i varmeskap. Enzymet pepsin er altså aktivt selv om pH-verdien er tilnærmet nøytral, men det er tydelig at det fungerer best ved sur pH.

 

Rør E

I rør E var pH-verdien den samme som i rør B, men røret var satt i et kjøleskap. Ikke noe eggehvite var oppløst i dette røret. Vi ser altså at pepsin overhodet ikke fungerer(iallfall ikke over to dagers tid) ved lav temperatur, på tross av en lav pH.

 

Rør F

I rør F var også pH-verdien den samme som i rør B, men temperaturen var noe lavere, da dette røret kun stod i romtemperatur. Her var eggehviten noe oppløst, men betraktelig mindre enn i rør B.

 

Rør G og H

I disse rørene var pH-verdien 1 og 2, men det var ikke tilsatt noe pepsin. Rørene var satt i varmeskap. Likevel skjedde ingen nedbryting av eggehviten. Den eneste mulige årsaken til dette, er fraværet av enzym. Et enzym må altså være til stede for å skape nedbryting.

 

Konklusjon

For at nedbryting skal kunne foregå, må et enzym være til stede. Desto høyere temperaturen er(innen visse grenser) og desto surere pH-verdien er, desto raskere og mer fullstendig skjer nedbrytingen. Lav pH i en pepsinløsning skaper ingen nedbryting dersom temperaturen er for lav.

 

Det er verdt å merke seg at forholdene i rør A likner mest av alle på de forholdene vi faktisk har i magesekken, der vi har både høy temperatur, lav pH(høy konsentrasjon av HCl) og pepsin. Det foregår altså en effektiv nedbryting i magesekken.

<bilde>

Logg inn for å se bildet

Pepsinmolekyl under nedbryting av organisk materiale.
annonse
Kontakt oss  

© 2007 Mathisen IT Consult AS. All rights reserved.
Ansvarlig utgiver Mathisen IT Consult AS
Publiseringsløsning: SRM Publish